• idag
  29 nov
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  30 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  1 dec
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  2 dec
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  3 dec
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Varför har kommunen så många bolag?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

Enligt kommunens hemsida finns det nio aktiebolag, en ekonomisk förening samt en stiftelse. Varje bolag bemannas av tre ordföranden och sju ledamöter. Totalt cirka 90 personer. Styrelsemöten hålls elva gånger per år i varje bolag. (L E Lundbergföretagen AB har en ordförande och sju ledamöter. Och har tillgångar på 175 miljarder).

Vid styrelsemötet i maj 2020 § 68, i Arvika Stadshus AB, fick kommundirektören följande uppdrag:

Han ska nu ta fram en instruktion gällande rekrytering av vice VD inom de kommunägda bolagen. Man kommer att rekrytera inom bolagen och man kommer även arvodera genom ett lönepåslag. Skulle inte kommunen spara?

Nästa punkt på dagordningen var att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag gällande el-handel och internupphandling. Lisa Levin (S) ställer frågan om man kommer starta en offentlig upphandling eller om man kommer att göra en internupphandling och låta Arvika Kraft AB sälja till Arvika kommun. Dagens mest relevanta fråga ställdes av Kristina Bengtsson-Nilsson (M). Är detta verkligen lagligt?

Lisa Levin (S) svarar att Karlstad kommun gör den bedömningen att det är OK! Gomiddag! Med tanke på Karlstad kommuns senaste affär med stadshuset ska vi nog inte utgå från att de är något sanningsvittne. VD Anders Norrby svarar, att blir det ett högre pris så kommer pengarna hamna inom Arvika koncern, och att det är positivt att Arvika kommun köper el från ett internt bolag! Godnatt!

Det är precis det som lagen om offentlig upphandling försöker beivra. Har inte Arvika nog med ärenden hos Förvaltningsdomstolen?

Jag har inte någonstans, i officiella handlingar, kunnat hitta vad som är motivet till alla dessa bolag. Själv är jag helt övertygad om att det är ett listigt sätt att arvodera politiker och vissa tjänstemän.

Mitt förslag är att suspendera samtliga styrelseledamöter. Tillsätt därefter fem, utifrån engagerade och rutinerade företagsledare. De kan sköta arbetet i samtliga styrelser. I ett normalt fungerande AB behöver styrelsen träffas maximalt fyra gånger per år. De nya styrelserna ska, förutom att sköta de normala styrelsefrågorna, ställa sig frågan om och hur bolaget ska kunna avvecklas/säljas. Som jag ser det finns det ett antal bolag som direkt kan likvideras/fusioneras. I de kvarvarande kommer det att ta längre tid att genomföra avvecklingen.

Låt mig påminna er politiker om, att ni även mellan valen, ska företräda väljarna.

Tommie Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.