Replik: Orimligt med sena möten

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

Det är härligt att många faktiskt nu börjar höja sina röster och ifrågasätter det orimliga i att hålla kommunfullmäktige möten till sena natten. På förra kommunfullmäktige togs frågan upp av Susanne Engstad- Clarke (KD) och även om hon ej fick gehör för sin högst relevanta fråga om att tidigarelägga mötena, så kan jag lova att vi är många som håller med henne i den här frågan.

Naturligtvis är det orimligt att ha möten till strax innan midnatt speciellt då många innan mötet redan arbetat åtta till nio timmar och kanske pendlat till och från jobb. Självklart är många slitna och trötta och det kanske inte är de allra bästa förutsättningarna när viktiga kommunala beslut ska tas. Här finns också ett jämställdhetsperspektiv och jämlikhetsperspektiv att ha i beaktande på så vis att det är svårt att närvara på sena möten om man har småbarn som man kanske måste hämta på skola, förskola och skaffa barnvakt åt. Är man ensamstående förälder är det nästintill omöjligt att närvara på kommunfullmäktiges möten i sin nuvarande form. Tiderna gör det definitivt svårare för många att sitta som ledamöter i kommunfullmäktige. Argumentet mot att lägga mötet på dagtid är att det skulle kosta för mycket. Men demokrati kanske faktiskt måste få kosta också i kronor och ören. För kostar gör det redan att engagera sig politiskt, i tid, engagemang, uppoffringar i sitt privatliv, på hemmaplan, i tid man missar på jobbet som man måste arbeta in osv. För några kostar det mer än för andra.

Vi har också vid ett flertal tillfällen i just kommunfullmäktige konstaterat att kvinnor ofta arbetar i fysiskt och psykiskt påfrestande verksamheter och generellt tar mer ansvar för hem och barn. Vilket också kan utläsas tydligt i statistik som rör jämställdhet både på nationellt plan och lokalt plan. Självklart gäller denna bistra sanning också för många kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktiges församling. Det kan man ju ha åsikter om men det är ändå så verkligheten tyvärr ser ut och då måste man se till att underlätta för människor och kanske då speciellt för kvinnor att orka engagera sig politiskt. Jag tycker att när man nu ska utreda om det finns ett behov av att jämställdhetsintegrera de kommunala verksamheterna så kan man börja med den politiska organisationen och dess mötesstrukturer.

Jag säger tack till Karina och Susanne och andra som lyfter något som handlar om en så mycket viktigare fråga än klockslag, nämligen frågan om hur vi ska bedriva demokrati på lokal nivå och vilka som ska ges möjlighet att närvara på viktiga möten och kunna, vilja, orka engagera sig politiskt.

Anna-Maria Nykvist

Ledamot i fullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.