• torsdag
  26 nov
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  27 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  28 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Debatt: Gränsen för att höja skatten är nådd

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Montgomery/TT
Henrik Axelsson (HA) från Socialdemokraterna beskriver i sin insändare den 10 juli på ett korrekt sätt vad kommunalskatten i Arvika används till.

81 procent går till kärnverksamheterna vård, skola och omsorg och resterande 19 procent till den övriga verksamheten. I huvudsak går pengarna till angelägna ändamål för våra medborgare. Det gäller även de 19 procent som går till övrig verksamhet! I en kommun som är attraktiv för de egna medborgarna lika väl som för våra besökare krävs mer än bara kärnverksamheter.

HA konstaterar att för att kunna fullfölja och utveckla verksamheterna är det nödvändigt att höja skatten. Detta har nu skett 2017 och är beslutat för 2021 med sammanlagt 1,54 kronor. För de flesta Arvikabor blir detta en ökad kostnad med åtskilliga tusen kronor årligen.

Med stor tvekan, och efter löfte om att arbetet med att finna anpassningar och kostnadsreduceringar fortsätter direkt efter sommaren, gick Liberalerna med på skattehöjningen med 94 öre för 2021. Detta för att det inte fanns några realistiska förslag till besparingar eller effektiviseringar som skulle fått budgeten i balans. Enligt regelverket för kommunal ekonomi krävs att budgeten över tid skall vara i balans. 94 öre är den minsta skattehöjning som ger balans i budgeten för 2021. För de kommande två åren krävs ytterligare skattehöjningar eller besparingar för att nå detta.

HA konstaterar att ”Skattenivån ska ställas mot den ambitionsnivå vi väljer att ha i Arvika.” Det är helt korrekt! Men den ska också ställas mot vad som är rimligt att medborgarna avstår av sina egna intjänade pengar. För oss liberaler är det viktigt att människor så långt som möjligt kan styra sitt eget liv men att vi gemensamt tar ansvar för dem som behöver stöd. Ta alltså inte ut mer skatt än som är nödvändigt för att klara stöd och service. Vad som är rimligt är naturligtvis en bedömning som skiljer sig mellan partierna.

För HA förefaller det ganska enkelt att komma fram till att behoven ofta kräver höjd skatt. I valet 2018 gick Liberalerna i Arvika till val på flera punkter, till exempel mer valfrihet i äldreomsorgen och en mer ekonomisk och kvalitativ skolorganisation i Jössefors-Sulvik, vilka vi ansåg skulle förbättra för kommunen och dess medborgare. Före, under och efter valet har vi försökt få gehör för dessa och andra av våra politiska förslag från den styrande majoriteten. Så har inte skett i någon större utsträckning.

För oss liberaler är det ett tungt beslut att ställa sig bakom en skattehöjning, för att inte tala om två med bara några års mellanrum! Ytterligare skattehöjningar måste vi göra vårt yttersta för att undvika under de närmaste åren! Detta trots att det finns stora behov, inte minst inom äldreomsorgen. Där har pandemin med förfärande tydlighet visat att vi behöver öka resurserna! I stället har vi i Arvika på senare år minskat dessa relativt från drygt 32 procent till knappt 31 procent av kommunens budget.

Vi måste omgående starta arbetet att finna besparingar och effektiviseringar som gör att vi kan undvika ytterligare skattehöjningar de kommande åren. Liberalerna kommer inte att medverka till några sådana!

Anton Sjöstedt

Kommunfullmäktigeledamot och ordförande för Liberalerna i Arvika

Gösta Frödin

Kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.