Skolans utveckling, del 2: Folkskolan blir grundskola

Nyheter
PUBLICERAD:
Gamla läroverket, byggdes 1868, på samma plats som Solbergagymnasiet nu ligger, vars första del blev klar 1933.
I Arvika byggs nu en ny modern högstadieskola intill gamla Centralskolan. Skolan i Arvika utvecklas. I tre delar kommer nu Göran Bryntesson, tidigare mångårig skolchef i kommunen, berätta om skolans utveckling i Arvika.
Här är andra delen: Folkskolan blir grundskola

Mitten av förra seklet var Carlos Martinus Näss, distriktsöverlärare och ordförande i stadsfullmäktige, drivande i skolans utveckling. Då tillkom exempelvis Agnetebergsskolan och Gateskolan. Senare under skoldirektörerna Karl-Erik Björkströms och Martin Hellströms ledning och med Maud Sundqvist under många år som styrande politiker, tillkom Styckåsskolan, Minnebergsskolan, Dotteviksskolan och Graningeskolan. Sedan tidigare fanns Hagaskolan. I och med grundskolans införande 1962 behövdes ytterligare skollokaler. Lösningen blev att man byggde om Östlind och Almqvist pianofabrik till en högstadieskola. Den togs i bruk 1967 benämndes Esplanadskolan och avvecklades 1994, när Kyrkebyskolan var klar. Det är i gamla Esplanadskolan som paret Hebbe-Bjärlestam senare etablerade friskolan Estetiska skolan.

Barnomsorgen inkluderas

Skolan tog 1996 över ansvaret för barnomsorgen, som tidigare legat under socialförvaltningen. Det medförde en utveckling och förändring av skolans verksamhet. Många förskolor byggdes och i många fall integrerade med skolans lokaler, med organisations- och lokalförändringar som följd. Det innebar att skolverksamheten kom att omfatta våra barn från det att de börjar i förskolan/ dagis vid 1-2 års ålder till dess att de lämnar gymnasiet vid 19-20 årsåldern.

När nu nya Centralskolan, eller vad den ska heta, blir klar, avvecklas den gamla Centralskolan som skollokal. Förutom den ursprungliga byggnaden klar 1914, har även den västra delen av kvarteret, som en gång byggdes som Arvika Träfabrik, används som skola.

Flickskola

Under 1800-talet och första delen av 1900-talet var den fortsatta utbildningen uppdelad, gossar för sig och flickor för sig. I Stuartgården på Magasinsgatan bedrevs Stuartska flickpensionen. Den öppnades 1871 och drevs av familjen Stuart med dottern Catarina Fredrika som föreståndare och med sonen, filosofie kandidaten Fredrik Magnus som magister. Denna flickskola torde ha upphört i slutet av 1880-talet. Familjen Stuart har sina anor, såsom namnet skvallrar om, i Skottland.

1883 inrättades Arvika Elementarskola för flickor. Den låg i korsningen Storgatan Magasinsgatan, där som Jysk nu ligger. Legendarisk föreståndarinna för skolan var Lydia Erika Sofia de Besch. Flickskoleverksamheten upphörde i Arvika när flickorna så småningom fick gå tillsammans med gossarna i samrealskolan.

Läroverk för gossar

Ungefär samtidigt som första folkskolan byggdes 1857, inrättades ett tvåklassigt elementarläroverk för gossar i Thure Sandelins hus på Storgatan, dvs samma hus som flickskolan senare kom att använda. 1859 förordnades Johan Gustaf Samuel Borgström som förste rektor. Under hans tid och ledning utvecklades läroverket. Borggströms betydelse för skolans utveckling i Arvika var stor. Antalet klasser utökades och 1868 kunde man flytta in verksamheten i nya lokaler, ett ståtligt tvåvåningshus på samma plats som Solbergaskolan nu ligger. När den nya läroverksbyggnaden, Högre Almänna Läroverket blev klar 1933 drevs samrealskolan för både gosar och flickor där, och från 1936 också den nystartade gymnasieutbildningen i Arvika. Realskolan i Arvika avvecklades 1966, och i den sista avgångsklassen ingick undertecknad. Realskolan ersattes av först Enhetsskolan och sedan Grundskolan.

Göran Bryntesson

Så här jobbar AN med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.