KD-politiker i insändare: Vi vill ha folkomröstning om skatten

Debatt
PUBLICERAD:
KD vill ha en folkomröstningen om skattehöjningen.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Med anledning av Arvika kommuns förväntad minusresultat föreslås det en skattehöjning som innebär en kostnad på cirka 6000 kronor per år för en familj.

Vi anser att det inte gjorts tillräckligt genom att omorganisera kostnader samt att även se över vilka kostnader som inte går till kommunens kärnverksamheter.

Vi anser att kommunens första prioritet är att se till att kärnverksamheterna fungerar och är mest avgörande för kommunens invånare. Dessa är Lärande och stöd, vård och omsorg, samhällsviktiga funktioner och så vidare.

Områden som inte räknas som kärnverksamhet kommer i andra hand så som att bedriva camping, konsthall & kultur, restauranger och cafe med mera

Självklart anser vi att dessa verksamheter uppfyller en funktion och ger en hög kvalité till invånarna. Dock är det Arvika kommuns höga kvalité och mängd av icke kärnverksamheter som bidrar till ett stort underskott.

Det finns tyvärr heller ingen möjlighet för de kommunala bolagen att tillföra ekonomiska vinster tillbaka till kommunen. Däremot anser vi att det är bolagens skyldighet och eftersträvan att hålla kostnader så låga som möjligt, och i sin tur kunna erbjuda till exempel billiga hyror för kommunens skolor och så vidare. I dag anser vi inte att det ekonomiska tänket finns i något utav bolagen.

Vi föreslår därför en folkomröstning om en höjd skattesats för kostnaden för kommunens icke kärnverksamheter, och för att låta kommuninvånarna ta ställning.

Skulle folkomröstningen inte vara för denna höjning, skall Arvika kommun avveckla, sälja eller överlåta till föreningar, de icke kommunala kärnverksamheterna som finns för att komma i fas med budget och ekonomi.

Susanne Engstad Clarke, Daniel Kristensen, Catharina Leverström, Maria Carlsson

Kristdemokraterna i Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.