Skolans utveckling, del 1: Från allra första början

Mera
PUBLICERAD:
Arvikas första folkskola byggdes 1868, där som sporthallen nu ligger. Den användes fram till dess att Sporthallen byggdes 1966 och kallades i folkmun för La´a!
I Arvika byggs nu en ny modern högstadieskola intill gamla Centralskolan. Skolan i Arvika utvecklas. I tre delar kommer nu Göran Bryntesson, tidigare mångårig skolchef i kommunen, berätta om skolans utveckling i Arvika.
Här är första delen: Från allra första början.

Fordom fanns inga skolor. Det som de unga behövde lära sig, för att klara vuxenlivet, lärde man sig av de vuxna i deras närhet. Döttrarna lärde sig av sina mödrar och sönerna av sina fäder. Under medeltiden, sedan Sverige kristnats, uppstod behov av präster. Att lära sig bli präst, kunde inte ske i hemmen. Det kunde bara ske i kyrkorna. Så kom de första skolorna till, katedralskolor i våra då katolska biskopssäten. Skolan blev ett kyrkans ansvar och innehållet i undervisningen var inledningsvis teologi, men även humaniora och så småningom även naturvetenskap. Kopplingen till kyrkan var stark ända in i vår tid. Ecklesiastikdepartementet hade ju ansvar för kyrka och utbildning ända fram till 1967, då Utbildningsdepartementet kom till.

En större folkskola byggdes 1889 bredvid den första folkskolan.

I mitten av 1800-talet med den begynnande industrialiseringen och de växande städerna, ökade behovet av en bredare bildning bland gemene man och vi fick 1842 vår första Folkskolestadga, en lag som innebar att alla i vårt land skulle utbildas, att det i varje församling skulle finnas ett skolråd, vars ordförande var prästen. Det berättas att idén till en folkskola föddes en midsommarnatt på verandan i Erlingsrud vid sjön Hugn i Köla. Tre tänkande herrar Carl-Love Almqvist, Jonas Waern och Torsten Rudenschöld kom i sina nattliga resonemang fram till att svenskarna behövde bildas i en allmän folkskola. Vi, som är äldre tog våra första lärosteg med hjälp av Almqvists språk- och rättstavningslära.

De första skolorna i Arvika

Vid tiden för Oscarstads tillblivelse 1811, fanns en skolstyrelse, ordförande var kyrkoherden och kontraktsprosten Erland Lagerlöf. Den förste skolmästaren som omnämns hette Magnus Sundberg. Han var egentligen murarmästare, men verkade även som lärare, med en lön på 16 riksdaler per termin, enligt sockenstämmoprotokoll från 1811. Undervisningen bedrevs i olika lokaler. Från 1847 var andra våningen i Segerstenska gården, nuvarande Scandic Hotel skollokal. Då anställdes den första folkskolläraren i köpingen Johan Fredrik Brandt. I gatuplanet bedrevs krogverksamhet och på andra våningen bedrevs undervisning. Förtjänsten från försäljningen i krogen bidrog till finansiering av böcker till skolverksamheten.

Här på andra våningen i Scandic Hotel bedrevs Arvikas första folksskoleundervisning under några år i mitten av 1800-talet. Huset som uppfördes 1813-15 hette då Segerstenska gården och bedrev krog i gatuplanet och undervisning på andra våningen. Huset är Arvikas äldsta hus.

Diskussioner fördes om att bygga ett skolhus, och 1867 invigdes detta, där som Sporthallen nu ligger. Förste läraren i skolhuset hette Magnus Pehrsson, som också var klockare i församlingen. Förste småskollärarinnan var Matilda Sebenius, som under ett par år innan bedrivit småskoleundervisning i ett hus intill. Mamsell Sebenius eftermäle är mycket fint, hon var en ovanligt god pedagog och kunde ha ända upp till 104 barn i skiftande åldrar i sin undervisning.

1889 uppfördes ett nytt och större skolhus bredvid det tidigare. Under tiden runt förra sekelskiftet ökade Arvikas befolkning snabbt och det medförde behov av ytterligare skollokaler. Man beslöt att bygga en ny stor och tidsenlig skola, vilket skedde under ledning av byggmästarna Flodén och Westlund. 1914 invigdes den nya fina Centralskolan av dåvarande kyrkoherden Lars-Magnus Danielsson. Vid den här tiden fanns folkskolor i Arvikas omgivande socknar, som nu ingår i Arvika kommun. Vi begränsar oss här till vad som sker i skolväsendet i Arvika tätort.

Göran Bryntesson

Så här jobbar AN med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.