• idag
  20 sep
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  21 sep
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  22 sep
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Konkurrensutsättning kan ge god, jämlik vård och ökad valfrihet

Debatt
PUBLICERAD:
Gösta Frödin (L)
Foto: Linus Carle
Kenneth Johannesson (KJ) konstaterar i sitt insändarsvar till mig att konkurrensutsättning av ett särskilt boende leder till en rad risker och nackdelar.

Han slutar sin replik med följande: ”Då verkar det bättre att vi utövar full demokratisk kontroll och insyn i att alla våra skattepengar går till en jämlik och god kvalitet för alla.” I meningen ovanför konstaterar han att en annan driftform än den kommunala leder till att: ”Några kan välja hög kvalitet, andra kan bara välja låg.”

För att kommentera den sista meningen först, så handlar KJ:s kritik om att man med en annan utförare riskerar sänkt kvalitet och svårigheter att ha kontroll över verksamheten. Jag uppfattar den citerade meningen så att det är den som väljer den privata utföraren som får hög kvalitet och att därmed den kommunala äldreomsorgen står för låg kvalitet. Jag antar att det inte är så KJ menar, men det är svårt att följa resonemanget!

Den först citerade meningen håller jag med om, men vi tolkar den nog ganska olika! Kommunen betalar självklart för den vård och omsorg som vi bedriver i egen regi. Det gör vi normalt också om den utförs av någon annan, och då efter ett upprättat avtal. Kommunen fastställer kvalitetskrav för all verksamhet som bedrivs och följer upp dessa. Att vi fastställer och noga följer upp kvalitetskraven är helt avgörande för att vi ska kunna garantera ”en jämlik och god kvalitet för alla.” Här har många kommuner brustit genom åren!

I den först citerade meningen pratar du om att välja hög eller låg kvalitet. För mig är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt själva kan göra egna val. Vad som är viktigt och vad som uppfattas som hög eller låg kvalitet är delvis personliga frågor och svaren skiftar från person till person. Med flera utförare ökar möjligheten att göra egna val. Det ser jag som ett stort värde och det viktigaste skälet till att konkurrensutsätta byggandet av nästa särskilda boende!

När det gäller ekonomi så är det starkaste skälet för att någon annan än kommunen ska bygga, att kommunens borgensåtaganden snart överstiger 3 miljarder! Det är en jättesumma som innebär en stor risk. Planer på och behov av ytterligare investeringar finns också. Det är bra att någon annan tar på sig byggkostnaden! För driften gäller att den privata entreprenören får hålla sig inom samma ramar som gäller för den kommunala verksamheten. Driften blir alltså inte dyrare! Kvaliteten säkras genom kommunens kontrollprogram.

På så sätt kan vi även med en annan utförare ”utöva full demokratisk kontroll och insyn i att alla våra skattepengar går till en jämlik och god kvalitet för alla”. Dessutom får både medborgare och personal möjlighet att välja var man tror sig få högst kvalitet och bäst förhållanden i övrigt. Det är för mig som liberal en ytterst viktig faktor!

Gösta Frödin (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.