• idag
  20 sep
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  21 sep
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  22 sep
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Valfrihet handlar om egenmakt

Debatt
PUBLICERAD:
"Att utgå från att medborgaren själv är kapabel att avgöra vad som är bäst för just henne eller honom", skriver Henrik Samuelsson.
Foto: Åserud, Lise
Replik till Kenneth Johannesson. Alla skattepengar till jämlik god vård. Några kan välja hög kvalitet, andra kan bara välja låg kvalitet skriver KJ.

Problemet i Arvika är att här kan man inte välja alls utan är tvungen hålla tillgodo med vad kommunen erbjuder. Och som vi ser i Arvika Nyheter så verkar kvaliteten inte vara på topp i vår kommunala vård- och omsorgsverksamhet eftersom kommunen sett sig föranlåten att lex Sarah-anmäla sig själv för missförhållanden inom LSS-boende. Något som pågått en tid och lett till klagomål. Ansvariga vidgår att det varit kompetensbrist. Vilket lett till att situationer uppstått som påverkat övriga boende och deras trygghet och säkerhet. Detta måste bedömas vara helt oacceptabelt. Varför har inte ansvariga reagerat tidigare?

Arvika kommun har dessutom tidigare i annat ärende IVO-anmälts för vårdskada. IVO konstaterade att det brustit i dokumentation och kunde därför inte avgöra vad som inträffat.

I hemtjänsten är man långt från målet att det ska vara ett begränsat antal individer som utför uppdraget. Trots att man vet att det ger bättre livskvalitet för den som är beroende av insatsen. Men som brukare i Arvika har man inget val.

I Karlstad har framkommit att Kronogården, ett kommunalt drivet trygghetsboende, haft systematiska brister där de boende utsatts för lidande och livsfara. Det som har kommit fram är så pass allvarligt att Kronogården stängts och kommunen ska tillsätta en oberoende granskning.

IVO har nyligen gjort tillsyn av äldreomsorgen under pandemin och funnit brister som föranleder fördjupad tillsyn i var tionde granskad enhet! Det gäller både offentliga och privata.

SVT har konstaterat att överdödligheten på äldreboenden under de mest intensiva coronaveckorna varit 30 procent! Ingen skillnad kunde konstateras mellan privata och offentliga äldreboenden.

Ja, kvalitet är svårt att mäta men de undersökningar som gjorts har inte kunnat visa att kommunalt driven äldreomsorg är påtagligt bättre än privat driven.

Det mesta tyder på att det inte är någon stor skillnad och att missförhållanden förekommer vid båda driftsformerna.

Kvalitet upplevs också olika av olika individer med olika behov. Därför ligger det ett värde i att kunna ”rösta med fötterna” det vill säga välja bort det man anser inte uppfyller ens krav, behov eller önskningar. Oavsett om det är kommunalt drivet eller inte.

Valfrihet handlar om egenmakt! Att utgå från att medborgaren själv är kapabel att avgöra vad som är bäst för just henne eller honom.

Henrik Samuelsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.