Insändare: Mitt råd: Stå på er

Debatt
PUBLICERAD:
Stefan Liliebäck svarar insändarskribenten "Upprörd syster".
Foto: Hans-Åke Henriksson
Svar till "Upprörd syster". Jag läste din insändare i AN den 11 maj 2020 och jag blev förfärad av det du hade att förmedla.

Den inkompetens och obefintliga kvalitetssäkring som präglat verksamheten hos överförmyndarnämndens kansli under decennier tycks leva kvar och detta trots att dyra konsulter engagerats för att komma tillrätta med problemen. Det svar enhetschefen Anita Eklund lämnade dig med innehåll att överförmyndarnämnden fattat beslut om att inte tillsätta anhöriga som gode män är inte sant. Vad överförmyndarnämnden fattat beslut om är att ”utöka befintlig rutin för lämplig med att kontrollera att den tilltänkte ställföreträdaren inte har uppdrag som kontaktperson, boendestödjare eller personlig assistent för den person som uppdraget gällde”. Detta är något helt annat än generellt diskvalificera anhöriga som ställföreträdare för den som har behov av god man eller förvaltare. En sådan diskvalifikation – som enhetschefen verkar ha givit uttryck för – är dessutom direkt olaglig och har mer karaktär av att utgöra ”eget hittepå”. Överförmyndarnämndens beslut kan för övrigt diskuteras från laglighetsperspektiv och en prövning av beslutets laglighet är på gång hos Förvaltningsrätten i Karlstad.

Det förefaller som att överförmyndarnämndens kansli genom att generellt diskvalificera anhöriga som ställföreträdare av någon anledning vill mata ett bemanningsföretag med uppdrag som ställföreträdare. Detta bolag har gjort geschäft av verksamheten med gode män och förvaltare och ställer anställda till förfogande för att likt ”målvakter” motta uppdrag som ställföreträdare. Sedan fakturerar bolaget beställande kommun med belopp som vida överstiger vad som brukar utgå i arvode till exempelvis en anhörig som ställföreträdare. Dessutom kan ett anlitande av ställföreträdare hos bemanningsföretaget gå ut över kvaliteten på ställföreträdarens uppdrag eftersom ställföreträdare hos bemanningsföretaget har en mängd andra personer de är ställföreträdare för. Affärsidén verkar vara att driva verksamheten i stordrift där den hos bemanningsföretaget anlitade ställföreträdaren har en mängd olika uppdrag omfattande stora delar av landet. En omsorgsfull hantering av uppdraget som ställföreträdare blir då äventyrad. Det ska också anmärkas att Arvika kommun tillfört 1 500 000 kr till överförmyndarnämnden för finansiering av ”professionella” ställföreträdare (läs bemanningsföretaget). Detta bolag kan alltså se fram mot en säker intäktskälla framöver och man kan undra hur detta ställer sig till socialdemokratins rättesnöre att ”vinster i välfärden” ska motverkas. I perspektiv av lagstiftningen om offentlig upphandling finns måhända också anmärkningar att rikta mot förfarandet.

Mitt råd till ”upprörd syster” är att du och din bror ska stå på er och påkalla att du förordnas till god man för din bror. För övrigt kan du redan ha behörighet att företräda din bror vid ordinära rättshandlingar med anknytning till din brors dagliga livsföring. Nyligen har nämligen införts ett nytt kapitel i föräldrabalken (17 kap) med rubriken ”Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall”. I så fall behövs det kanske inte någon god man för din bror. Det ska också anmärkas att i ett fall som detta är det inte överförmyndarnämnden som fattar beslut om utseende av god man. Detta gör en domstol.

Stefan Liliebäck

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.