• idag
  5 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 apr
  13°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 apr
  13°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  8 apr
  12°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  12°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: SD delar revisionens uppfattning

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Skogberg, gruppledare SD i Arvika
Foto: Jonas Klint

Replik. Politiker med förtroendeuppdrag i Överförmyndarnämnden (ÖFN) har ett stort ansvar, då nämnden är ansvarig för kommunal myndighetsutövning och MÅSTE vara rättssäker något Barbara Hinsch (MP) ännu inte begripit. I Arvika-Eda ÖFN ingår en ordförande, en vice ordförande, tre ledamöter och fem ersättare. Henrik Samuelsson (M) är en av två ledamöter från Arvika sedan drygt ett år i ÖFN: Henrik är alltså en av de få med insyn och beslutsansvar i nämnden. Ingen SD-politiker har ett sådant uppdrag och SD:s insyn i myndighetsutövningen är nästan obefintlig. Henrik Samuelsson borde vara betydligt mer självkritisk och sätta mer fokus på sitt eget förtroendeuppdrag i ÖFN än att klaga på att SD gör för lite. Arvika kommuns revisorer överväger att avstyrka ansvarsfrihet för ÖFN i revisionsberättelsen 2019.

Kommunstyrelsens (KS) verksamhetsförslag om ÖFN tas fram av kommunledningsutskottet där bland andra Moderaterna är representerade och där SD inte heller fått en ledamotsplats. Socialdemokraterna som styrande beslutar vad som skall göras. SD har ingen insyn och ingen påverkan på förslag till beslut. Ändock kräver Henrik Samuelsson att vi skall komma med konstruktiva förslag, vilket i och för säg vi har om han frågat oss.

Kommunens revision har informerat KS om den anmärkning som revisionen avser att rikta mot styrelsen i revisionsberättelsen för år 2019. Skrivelsen riktar sig till KS och de ledamöter som innehaft uppdraget under 2019. Syftet var även att ge KS möjlighet att lämna synpunkter innan avlämnandet av revisionsberättelsen.

I januari 2019 tog ÖFN en ny delegationsordning vilken ett år senare, i januari 2020, förkastas och ersätts av en ny delegationsordning. Nämnden har alltså under hela 2019 använt sig av en delegationsordning som tydligen inte varit fullständigt rättssäker. Länsstyrelsen gör en granskning av ÖFN på våren, 2019-03-13, och ytterligare en tvådagars granskning i december, 2019-12-03--2019-12-04. Henrik Samuelsson deltog inte på den senare, för ÖFN mycket viktiga granskningen. Länsstyrelsen använder sig av en tregradig kritikskala som utgörs av formuleringarna: kan inte undgå kritik, kritik och allvarlig kritik. I granskningsrapporten för ÖFN vid årets slut skrev Länsstyrelsen den skarpaste formuleringen ”ALLVARLIG KRITIK”.

I tjänsteskrivelsen som upprättats, av kommundirektören Hans Karlsson och ekonomichefen Birgitta Jansson, som svar på revisionens information förnekas helt att något fel begåtts av KS och att ÖFN också skött sitt arbete 2019. Detta trots att trovärdigheten är mycket hög då revisionen har utförts med hjälp av revisionsfirman KPMG, en av de fyra ledande revisionsfirmorna i världen, som naturligtvis besitter mycket stor kompetens i revision och som ger tyngd åt revisionsskrivelsen. Revisionen överväger även att avstyrka ansvarsfrihet för ÖFN och bedömer att det på grund av konstaterade brister föreligger en risk för såväl förtroendeskada som ekonomisk skada.

Hela KS, förutom SD som reserverade sig, beslöt att anta tjänsteskrivelsen i sin helhet.

Men lugn Henrik Samuelsson, enligt KS antagna tjänsteskrivelse i förnekelsens tecken, har ni skött ÖFN bra under 2019, rättssäkert och med måluppfyllelse. Revisionen backar säkert på sin betydligt mer negativa skrivelse med förnekelsens påtryckningssvar från KS. SD delar däremot revisionens uppfattning.

Måndag den 30 mars kommer ärendet upp i kommunfullmäktige, men det är jag säker på att kommundirektörens tjänsteskrivelse kommer bifallas även där.

Anders Skogberg

Sverigedemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.