• idag
  16 juli
  23°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  17 juli
  24°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  18 juli
  19°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  19 juli
  19°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  20 juli
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Extra reflektion: Region Värmland tänker ha en hel del för sig

Krönikor
PUBLICERAD:
Sven Smedberg

Genom den värmländska nyhetsförmedlingen har vi blivit underkunniga om vad anledningen är till att Region Värmland nödgas spendera hela 1,8 miljoner kronor på nya bord och stolar för sitt kontor vid Klarälvens strand.

– Det kostar pengar att köpa in möbler och annan utrustning för den här typen av verksamhet, säger Annette Andersson, fastighetschef vid Region Värmland. Det som Regionen köpt är bland annat bord, stolar och förvaringsskåp till ett 40-tal arbetsplatser. Det är möbler till sammanträdesrum, så kallade touch down-utrymmen och vissa gemensamhetsutrymmen.

Allt förbehållet chefer och politiker med utsikt mot älven, om vi får tro SVT:s rapportering.

När dessa uppgifter blev offentliga för några veckor sedan väckte de berättigad harm på många av Region Värmlands vårdinrättningar, där underbemanning hör till regeln och arbetsförhållanden därför är snart sagt outhärdliga. Man tyckte förstås att det borde ha dugt med de gamla möblerna.

Men kanske är rapporteringen kring debaclet inte helt fullständig. Vi har nu senast fått klart för oss att de nya möblerna är helt nödvändiga för den omställning till ”aktivitetsbaserat arbetssätt” som Regionen står i begrepp att införa. Vi kan inte annat än glädja oss åt denna överraskande nyhet.

Att Regionen nu står i begrepp att övergå till ett arbetssätt karaktäriserat av ”aktivitet” kan inte vara annat än högst tillfredsställande. Den tidigare passivitet, vilket ju är motsatsen till aktivitet, som karaktäriserat verksamheten kommer snart att vara ett minne blott.

Vi förstår också att Regionen inte själv, med egna personella och förståndsmässiga resurser kan ha kommit på denna geniala idé. Man måste ha konsulterat konsulter. Dylika är i kraft av sin stora duglighet dyra att anlita. Det är därför naturligt att tänka sig att av de 1,8 miljonerna kanske två hundra tusen gäller själva möblemanget, varför 1,6 miljoner rimligtvis utgör konsultarvoden. Man kan tänka sig två. Ett om kanske nio hundra tusen för ordet ”aktivitetsbaserat”, som ju onekligen är originellt och framför allt långt, rentav flerstavigt, varför det bör värderas högre än det andra, ”arbetssätt”, vilket ju är kortare och vanligare, för att inte säga trivialare, och rentav skulle ha kunnat påträffas av Regionen själv om den bemödat sig om att leta ordentligt. Detta ord bör därför ha betingat ett värde av enbart sju hundra tusen.

Vi emotser nu en framtid av sjudande verksamhet tills man dessvärre nödgas konstatera att möblerna är fula, det vill säga av den dagsländekaraktär som bär sin egen förestående undergång på den vackra vingen – de faller förr eller senare ur modet. I den knappa budget som stod fastighetschefen till buds fanns dessvärre inte utrymme för en inredningsarkitekt, som även hen i kraft av sin duglighet kan ställa berättigade anspråk på god pekuniär ersättning. Varför otränade ögon kan tänkas ha fått göra jobbet.

Vi hyser ändå den förhoppningen att dessa framtida umbäranden inte ska störta Regionen ner i sin gamla nu övervunna passivitet. Vi håller alla tummarna. Alltså: bägge två.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.