• torsdag
  26 nov
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  27 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  28 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: M söker politiska poänger

Åsikter
PUBLICERAD:
Peter Söderström (S)
Foto: Linus Carle
Kommunalstyrelsens ordförande Peter Söderström ger här två repliker till Henrik Samuelsson (M).

Om Överförmyndarnämnden:

Vi är överens om att konsultens objektiva rapport var bra och ger Överförmyndarnämnden tydliga och konkreta råd på insatser.

Den minnesgode kommer ihåg att Moderaterna faktiskt till skillnad från övriga partier var emot den översynen.

Det sker ingen myndighetsutövning i kommunstyrelsen utan enbart i nämnden där du sitter med och där Moderaterna alltid suttit med.

Vi har sen undertecknad tillträdde tillsammans med er och övriga partier i kommunstyrelsen kunnat ge ökad ram till verksamheten sedan 2015, den kritik du riktar ända tillbaka till 2008 riktar du även mot er själva eftersom ni hela tiden suttit med och aldrig yrkat på någonting, det behöver nog framgå när du så tydligt söker politiska poänger i din insändare.

Om Arvikas framtid:

Henrik Samuelsson (M) verkar mycket pessimistisk om Arvika och vill att vi ska planera för en minskande befolkning. Han kan möjligen tänka sig att det ändå går bättre än så och vill ha en plan också för det.

Men hur ser din och Moderaternas plan ut? Att tjänstepersoner ska utreda, vad?

Det och att skatten inte får höjas samt att välfärden ska drivas i privat regi.

Vi socialdemokrater har en plan för ett hållbart, attraktivt Arvika.

Landsbygdsutvecklingen är viktig och bidrar till möjligheten att bo och verka i hela kommunen, dialogen är viktig.

Det breda föreningslivet vi har gör att medborgare kan hitta en meningsfull och aktiv fritid, civilsamhällets engagemang är guld värt.

Arvika utvecklas i nya och viktiga bostads- och infrastrukturprojekt och vi värdesätter den samverkan vi har på regional nivå.

Samhällsklimatet är öppet, näringslivet är starkt och den hållbara utvecklingen främjas.

En välkomnande och tillgänglig stad för alla är viktigt för oss i Arvika.

Vi ska med våra egna resurser och i samverkan minska sociala problem och öka jämlikheten, bland annat genom:

att bli en bra skolkommun och genom att prioritera äldreomsorgen med en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov.

Näringslivet ska fortsätta utvecklas med entreprenörsanda. Gång- och cykelnät ska fortsätta att byggas ut, liksom kollektivtrafiken.

Miljöarbetet ska ge resultat, agenda 2030 ska uppfyllas. Kommunens ekonomi ska under resan vara fortsatt stabil och i balans.

Och nog tror vi på att den nya järnvägen kommer till stånd.

Mycket pekar på att projektet gör framsteg i snabb takt, detta är en av fler viktiga faktorer som kommer ge Arvika stora möjligheter att växa och utvecklas.

Peter Söderström (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.