Insändare: Säg nej till vindkraft i Stömne

Insändare
PUBLICERAD:
En bild som sommargrannar till insändarskribenten har skickat på vindkraftverk i Tyskland.
Foto: Privat
AN:s prydligt redigerade uppslag om den hotande vindkraftutbyggnaden var förvisso inte direkt någon nyhet – den kommunala planläggningen går tillbaka till 2010. Men är inte desto mindre en viktig och välbehövligt påminnelse.

En påminnelse om att det inte bara handlar om den förödelse som kan komma att drabba Stömne och Glaskogen, inklusive TVÅ naturreservat! Om nu inte våra (?) – förlåt, men jag har börjat tvivla – lokala politiker kommer till insikt om att de fått sina förtroendeuppdrag av medborgarna i akt och mening att bevaka den egna kommunens, och därmed invånarnas, intressen.

Inte konstigt att förtroendet sviktar när kommunpolitikerna redan i ett första skede hämningslöst erbjuder hugade kapitalstarka storkoncerner att i eget vinstsyfte bygga närmare 300 vindkraftverk. Detta på en areal av sammanlagt 128 kvadratkilometer, motsvarande 128 000 (!) normalstora villatomter på tusen kvadratmeter.

Och flera områden lär tillkomma - inte bara i Högerud, Brunskog, Mangskog och Gunnarskog - när nu kommunens ska uppdatera den tio år gamla så kallade Tematiska översiktsplanen.

Om majoriteten Arvikapolitiker inte finner det mödan värt att lägga in sitt veto mot det här ”pilotprojektet” uppe på Stömneskogen, med högst beaktansvärda kommunala intressen som både Glaskogens naturreservat – Värmlands största - och Natura 2000-området vid Stömne herrgård - devalveras områdets värde för turism, frilufts- och/vildmarksliv högst väsentligt. Vidare går den vackra landskapsbilden ned mot Glafsfjorden förlorad. Och boendemiljön försämras i hög grad genom dygnet-runt-blinkande (50-talet gånger per minut) varningslanternor som kommer att synas över stora delar av Västvärmland. Lägg därtill ett ständigt vinande missljud från de jättelika rotorbladen.

Allt annat än ett nej till Stömneprojektet vore ännu en tydlig signal om hur lågt lands- och glesbygden värderas i den svenska politiken. Både lokalt och på riksplanet. Och samtidigt en eftergift som bara gynnar Stena Renewable, en koncern som 2018 gick med drygt 53 miljoner i förlust. Och nu behöver en ”guldklimp” – som Stömne…

Bilden i anslutning till den här insändaren har jag fått mejlad via tyska sommargrannar, som lite uppgivet bara kan konstatera att det är så det ser ut i stora delar av landet numera – gigantiska vindkraftverk hela nära inpå bostadsbebyggelsen. Enligt uppgift finns idag cirka 30 000 vindmöllor i Tyskland. Intressekonflikten mellan befolkningen och vindkraftsetablissemanget har resulterat i omfattande protestaktioner. Vilket fått regeringen överväga ett minsta avstånd 100 meter… Knappast någon till tröst, kan man tänka.

Protesterar mot vindkraft gör man även i Norge. Svenska facktidningen Ny Teknik har redovisat en undersökning som Klassekampen, den norska politiska vänsterns dagstidning, presenterat. Det visar sig att 78 av 101 tillfrågade norska kommuner säger nej till landbaserad vindkraft. I vårt västra broderland togs kritiken på allvar och NRK kunde i höstas rapportera att regeringen skrotat det framlagda förslaget om en nationell plan för vindkraftsutbyggnad. Fortsatta satsningar ska ske ute till havs.

Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har glädjande nog haft modet att klart och tydligt avvisa tanken på vindkraft i Stömne. Det har, naturligt nog, även en klar majoritet i styrelsen för Stiftelsen Glaskogen, så även vänsterpartisten Patrik Ohlsson. Men hans partikamrater tiger. Och från S, C, L och KD är det tvärtyst.

Förhoppningsvis är det politisk taktik i avvaktan på att Länsstyrelsen, i egenskap av förvaltare av Glaskogenreservatet, ska komma med skarpa argument mot Stenas exploateringsiver. Det skulle ge Arvikapolitikerna ett utmärkt tillfälle att be Stömneborna om ursäkt för den oro och ovisshet man under många år åsamkat orsakat. En oro som alltför länge präglat livet i bygden,

Tills vidare förtjänar Stömneborna allas vårt stöd för sitt engagemang i kampen FÖR sin hembygds oersättliga naturvärden. Eller om man så vill: kampen MOT en industriell våldtäkt på ”vackra Stömne”- som det brukar heta i fastighetsannonserna - med omnejd.

Henric Blomqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.