Svar direkt: Nej, vi vill inte gå i opposition

Insändare
PUBLICERAD:
Peter Söderström (S)
Foto: Linus Carle
Svar direkt. Nej, vi vill inte gå i opposition. Vi vill gärna söka folks förtroende att styra kommunen efter nästa val 2022. Anledningen är att vi vill fortsätta att skapa ett attraktivt och hållbart Arvika.

Vi håller just på att bygga framtidens skola. En skola som vi är övertygade om kommer ge ett ökat tillgängligt lärande för alla elever i bra lokaler med samlad kompetens, och med möjlighet att attrahera den personal som behövs för att långsiktigt erbjuda de bästa förutsättningarna för våra unga att få en bra start ut i livet. Vi bygger nya demensplatser för att trygga behovet som finns, vi bygger ut vår infrastruktur och reinvesterar i befintlig.

Detta representerar hur vi vill ha det i Arvika kommun. Men vi har inget emot att människor använder sin demokratiska rätt att utmana oss i befintliga eller nya partier. Om ni väljer det kommer även ni att märka att er uppfattning om det tjänstemannavälde som ni ständigt återkommer till inte stämmer. Det råder en god ton mellan partierna och tjänstepersonerna i kommunen. De är viktiga att upprätthålla ett gott samarbete med, så att vi som medborgarföreträdare och uppdragsgivare får kloka förslag på hur våra politiska visioner på ett bra sätt kan genomföras.

Att vilja genomföra politik är att vilja ha makt, men makten är redskapet. Den har inget egenvärde. Som politiker så lyssnar vi ständigt till olika åsikter i olika frågor, inför beslut får vi sedan väga samman alla åsikter och faktaunderlag. Synpunkter kommer alltid finnas kvar efter beslut. Vi jobbar hårt lokalt, regionalt och nationellt för ett gott samhällsklimat och en hållbar framtid.

Vi kommer aldrig lägga oss i kollektivavtalsförhandlingar vare sig idag eller imorgon helt i enlighet med tidigare svar till er, och i enlighet med svensk lönebildningsmodell.

Detta gäller som sagts tidigare alla avtalsområden vi har, vi tror inte ens att oppositionen har en sådan önskan.

Er insändare har en ton och argumentationsteknik som vi vill markera emot. Förra gången hängde ni ut en tjänsteperson vid namn, denna gång generaliserar ni grovt och anklagar våra anställda för att vara korrupta på ett fullständigt befängt sätt. Vi tar starkt avstånd från den typen av avhumaniserande alarmistisk retorik vars enda syfte tycks vara att skapa splittring.

Peter Söderström (S)

Jonas Ås (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.