Insändare: Skulle ni välkomna att gå i opposition?

Insändare
PUBLICERAD:
Lars-Olof Gävert, ordförande i Föreningen Rättssäkert Arvika anklagar Socialdemokraterna för att inte lyssna på de boende i Arvika kommun.
Foto: Hans-Åke Henriksson
Replik. Tack för svaret Peter och Jonas.

Ni skriver att ni välkomnar ett nytt lokalparti, om ett sådant skulle dyka upp innan valet 2022. Vi noterar ert svar inte bara med tillfredsställelse, utan även med en viss förvåning.

Innebär detta att ni inte skulle ha något emot att gå i opposition? Eller ser ni inget hot i ett sådant parti mot ert mycket långvariga maktinnehav i Arvika? S har styrt inne på stadshuset ända tillbaka till 1934 med avbrott för åren 1976–1979 då Karl-Uno Rickardsson (c) var kommunalråd. Ett sådant kompakt maktinnehav är alldeles för långt och är något som inte gagnar den kommunala demokratin anser vi.

Astrid Lindgren har tillskrivits citatet: "När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom"

Vi tycker att detta på ett utmärkt sätt beskriver det politiska läget i dagens Arvika.

S styr utan att lyssna speciellt mycket på de boende i Arvika kommun, och framför allt så styr tjänstemännen. Tjänstemannaväldet understött av S ”är” det kommunala etablissemanget i Arvika. Det krävs då en oerhört stark opposition om det ska gå att hålla maktfullkomligheten i schack.

Den som vågar ifrågasätta den nuvarande ordningen skall få det hett om öronen tycks vara etablissemangets inställning. Vi ser det som symptomatiskt för ”regimen” i Arvika att ni angriper oss och hävdar att vi hänger ut enskilda tjänstepersoner när vi ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt med två kommundirektörer och bara återger tidningsuppgifter om vad kommundirektören tjänar!

Rör inte och ifrågasätt inte ”vår” tjänstemannakår tycks S budskap vara!

Det jäser ett missnöje nere bland ”gräsröttera” med det kommunala styret i Arvika. Men på grund av att Arvika av tradition är ”rött” och att alternativen i oppositionen hittills varit dels splittrade dels kanske inte upplevts erbjudit tillräcklig förändring, har S kunnat fortsätta styra Arvika tillsammans med tjänstemännen i val efter val.

Vad gäller delegationsordningen så får man allt tolka den med en stark önskan om man vill att uppsägningen av det kommunala kollektivavtalet för LSS-personalen är delegerat till tjänstemannanivå för att kunna hävda detta. Sanningen är ju att ni inte vågar peka med hela handen åt Arvikas tjänstemannastyre i detta ärende. Ni har makten men vågar inte använda den! I Grums kommun tyckte politikerna att personalen var allt för värdefull för att bryta samma befintliga avtal. Självklart kan ni agera på samma sätt här i Arvika också!

Hur kan ni vara så naiva så ni tror att LSS-personalen bara skall godta att just deras lön sänks medan ni andra får behålla er lön, eller rättare sagt kan förvänta er en viss höjning?

Skulle ni varit det minsta trovärdiga så skulle exempelvis du Peter Söderström gått ut och deklarerat att du frivilligt sänker din lön med minst lika mycket procentuellt som LSS-personalen förväntas göra. Om kommunens ekonomiska läge nu är så allvarligt så får man väl i så fall sänka samtliga anställdas löner och inte bara för en viss utvald låglönegrupp.

Vi tolkar det som att ni hävdar att administrationen redan är krympt till ett absolut minimum. Vi delar inte den uppfattningen.

Makten utgår från folket, alla tendenser till korruption måste blottläggas och bekämpas. Vi vill därför även passa på att tacka Moderaterna i Arvika som nyligen framställt en motion rörande bekämpning av korruption. Det är inte längre någon tvekan om att fler börjar få upp ögonen för vad det är som sker. Frågan är om och när ni själva ska öppna ögonen?

Lars-Olof Gävert

Ordförande Föreningen Rättssäkert Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.