• idag
  5 juli
  15°
  • Vind
   8 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 juli
  15°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 juli
  16°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  8 juli
  16°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Vart är vi på väg?

Insändare
PUBLICERAD:
Vart är kommunen på väg, frågar sig insändarskribenten.
Foto: Hans-Åke Henriksson

Ja, den frågan ställer man i programmet ”På spåret”.

I Arvika kommun har mycket spårat ur och den politiska ledningen tycks inte riktigt förstå vart vi är på väg. Jag tror de flesta kommuninnevånare håller med om detta.

När man dagligen läser om neddragningar stängning av olika verksamheter så frågar sig man hur har det gått så fort och utan att någon insett att dessa kostnader inom olika verksamheter har ökat okontrollerat.

Vård och omsorg, Lärande och stöd har under flera år fått höjda budgetramar och tillägg till lagda budgetar.

De besparingar som nu är aktuella är bland annat:

• Vård och omsorgs neddragning av de äldres aktiviteter och nedtrappning av städning.

• Nedläggning av plusboendenas gemensamma umgängesformer.

• Förskolan Maskrosen läggs ned.

• Dagbarnvårdarna försvinner.

• Anhörigkonsulenter minskar

• LSS personalen får sämre villkor

• Ungdomsgården får drastiskt mindre öppettider./verksamhet

• Feriejobben försvinner.

• Musikskolan minskar verksamheten för de minsta.

Detta är bara en del av de besparingar som är aktuella många fler förslag finns. Jag har full förståelse att besparingar måste ske men sker detta inom rätta verksamheterna?

Som någon förnuftig kvinna sa: ”Man städar alltid trappan uppifrån”

Kommunens ekonomi har under ett antal år positivt påverkats av AFA (försäkringspremier) på senare år har man haft nytta av överskott på placerade pensionspengar detta upphör under 2020 då man inte kan tillgodoräkna sig detta överskott i kommunens balanskrav.

Skattehöjningen 2017 med 60 öre gav ökade intäkter på 29 miljoner var tydligen inte tillräcklig på grund av att man inte hade kontroll över utgiftsökningen.

Som skattebetalare är man skrämd och förbannad över projekt som dammbygget, Ritz, Dahlinshuset, Sulvik skola, torget, tivoliplatsen, Övre Taserud, Nybacken, tillåts att överskrida budgeterade kostnader med stora belopp. Intrycket blir att i sådana lägen finns det ”obegränsat” med pengar.

Vidare man kan fundera över att kommunen har elva olika bolag som lever sitt eget liv. Här hör man inte om några besparingar eller neddragningar.

Däremot redovisas det att de olika projekt som de kommunala bolagen driver sällan eller aldrig håller budget.

Tanken med bolagen var väl att kommunen skulle effektivisera det som överfördes till bolagen?

Flera av de kommunala bolagen visade 2018 avsevärd vinst (exempelvis Arvika Teknik 24,7 miljoner kronor, Arvika Fastighet 37 miljoner kronor, Arvika fjärrvärme 16,7 miljoner kronor). Flera av bolagen visade dock förluster. Varför kommer inte någon del av överskottet kommunens ekonomi tillgodo? Måste allt överskott gå till att betala dåliga affärer?

En översyn av bolagens organisation inriktning styrelse och ledning känns angeläget.

Man befarar att Nya högstadieskolan blir nästa ekonomiska mardröm

Jag tror att de flesta projekten behövs och resultatet blir bra men de ekonomiska kalkyler och slutnotan för projekten och ingen förbättring av kalkyler uppföljning och kostnadskontroll sker! Det är i slutändan skattepengar som kunde används till annat.

Varför inte bolagisera Vård och omsorg och Lärande och stöd? Då minskar insynen, engagemanget och allt blir som i kommunens andra bolag samtidigt kan man få koncernbidrag eller bidrag från andra bolag. Samtidigt får man två ny VD ar och styrelser.

Frågan var: Vart är vi på väg? Svaret är: Ingen som vet!

Christer Bylund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.