• torsdag
  26 nov
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  27 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  28 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

God tanke – men orealistisk

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Stefan Liliebäck tror inte det är realistiskt att återigen öppna en tingsrätt i Arvika.
Foto: CHRISTER WIK
Det var intressant att på insändarplats i AN läsa att Kristdemokraterna vill dra en lans för att det inrättas en tingsrätt i Arvika. Även om förslaget vilar på goda argument är det emellertid orealistiskt att tänka sig att förslaget blir verklighet.

Tidigare fanns det i Arvika en tingsrätt med tre mycket kvalificerade domare där chefen (häradshövdingen Ernst Heyman) hade rykte om sig att vara den bästa domaren i hela hovrättsområdet, som sträcker sig från Halland i syd till Värmland i norr. Det fanns också i Arvika en egen åklagarmyndighet, en egen polismyndighet, en egen kronofogdemyndighet och en lokal skattemyndighet. Inslaget av statlig förvaltning i Arvika var alltså ganska stort och detta genererade ett påtagligt rättsliv. I samband med centraliseringsivern på 1990-talet utarmades dock detta rättsliv (och även Arvika som ort) genom att de angivna myndigheterna togs bort från Arvika. Den spillra av det tidigare rättslivet som nu finns kvar i Arvika är den verksamhet som bedrivs av några advokater, som snart lägger av på grund av uppnådd hög ålder. När detta sker kommer det alltså inte att finnas något rättsliv alls i Arvika. För juridisk service kommer folket i Arvika att vara hänvisade till större orter eller till kommunal förvaltning, som på en del håll präglats av i mitt tycke inkompetens när det gäller juridik (se till exempel överförmyndarnämnden och dess kansli).

Med avsaknad av det rättsliv som tidigare genererades i Arvika genom närvaron av de angivna myndigheterna är det orealistiskt att tänka sig att en återupprättad tingsrätt i Arvika skulle locka till sig kvalificerade sökande. Redan nu kan man se tendenser till ovilja från kvalificerade domaraspiranter att etablera sig på mindre orter och ett exempel på detta är svårigheterna för Värmlands tingsrätt att locka till sig sökande till lediga domartjänster. Även om tanken är god från KD:s sida framstår det som föga troligt att en tingsrätt kommer att återuppstå i Arvika. Dock kan det finnas anledning att spinna vidare på den motion KD:s riksdagsledamot Rolf Åbjörnsson lade i riksdagen på 1990-talet med innehåll att man skulle slå ihop allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar till en domstol där sådana lite större domstolar skulle förläggas till orter av Arvikas storlek. En sådan domstol i Arvika skulle nog kunna locka till sig kvalificerade sökande. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle också en sådan domstol ha fog för sig. Det framstår ju egentligen som ett slöseri med resurser att det – som det är nu - ska finnas en domstol för handläggning av tvistemål, brottmål och domstolsärenden och en annan domstol för handläggning av den rika flora som finns av förvaltningsmål, till exempel skattemål, LVU-mål, körkortsmål mm. Om en domstol med stort ”D” inrättas i Arvika för alla typer av mål och som får en rejält tilltagen besättning (till exempel tio till tolv domare) kan nog kvalificerade domaraspiranter vara villiga att söka sig till Arvika.

Stefan Liliebäck

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.