• idag
  16 jan
  -13°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  17 jan
  -6°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  18 jan
  -2°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  19 jan
  -1°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  -2°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Det krävs en omställning

Åsikter
PUBLICERAD:
Insändarskribenten Magnus Nilsson menar att det krävs en omställning till förnybara energikällor.
Foto: Charlotte Ferneman

Jag tar ingen ställning i sakfrågan kring huruvida Stömne är en lämplig plats för vindkraftsetablering men känner mig nödgad att påpeka några faktiska sakförhållanden: Sverige är en marknadsekonomi och all storskalig elproduktion är idag kommersiell, ingen ger bort elektricitet och alla elproducenter måste tjäna pengar. Jag tror även att alla småskaliga energiproducenter som till exempel de som har installerat solceller på sina tak vill ha betalt för den överskottsenergi de levererar ut på elnätet. 40 procent av Sveriges nuvarande el-energiproduktion kommer från kärnkraft som är på väg att fasas ut, delvis av ekonomiska skäl då kärnkraftsägarna har svårt att få ekonomin att gå ihop med dagens låga elpriser. Den billigaste nya kraftformen är storskalig vindkraft och privatpersoner samt företag kan också installera solenergi med god lönsamhet. Därför projekteras det och byggs vindkraftsparker samt vi ser en kraftig ökning av solenergiinstallationer. Vindkraft och solkraft är de sätt att producera el-energi som av de flesta experter anses ha den minsta miljöpåverkan. Jag tycker det är bra att det är stora aktörer som driver vindkraftsetableringarna då det krävs långsiktiga resurser för att professionellt driva och att därefter montera ner verken när de är utslitna efter cirka 25 år. Vattenkraften förväntas producera på ungefär samma nivå som dagens; kraftverken modifieras och förbättras men samtidigt leds mera vatten av för att gynna fiskvandring. Det råder en stor politisk enighet att inte bygga ut någon av de i dagsläget orörda älvarna.

Sveriges el-energikonsumtion har varit relativt konstant men kommer troligtvis att öka på grund av elektrifiering av fordonsflottan samt elektrifiering av stålframställningen. Vid ståltillverkning används idag koksverk som drivs med kol men det pågår nu projekt att använda vätgas istället (som kräver stora mängder el), något som statsminister Stefan Löfven presenterade på FN:s klimatmöte förra veckan.

Medelsvensson har ett CO2-avtryck på cirka tio ton per år och vi behöver ner till ett ton per år för långsiktig hållbarhet. Det vill säga 90 procent av vår CO2-genererande konsumtion skall bort. Detta är en stor omställning som gör ont och inte är politiskt enkelt. Vi ser de gula västarnas aktioner i Frankrike på måttliga bensinprisökningar, man vill inte göra någon förändring av sin livsstil trots att all fakta pekar på att det är de vi måste. Samtidigt är det vi som konsumenter som har den största makten; förändrar vi våra konsumtionsbeteenden och efterfrågar hållbara, miljövänliga produkter och tjänster så kommer dessa tas fram.

Om man har svårt att förstå problemen skapade av fossil energikonsumtion kan man tänka på följande: Tidsåtgången för att skapa lagren av kol och olja har varit cirka 100 miljoner år och vi har nu under de senaste 100 årens industrialisering förbränt stora mängder av detta lager, det vill säga 100 000 000 års sparande mot 100 års konsumtion, vilket skapar en obalans med medeltemperaturökningar, smältande polarisar med mera.

Vill vi behålla någon form av levnadsstandard som liknar den vi har idag krävs en omställning till förnybara energikällor, energieffektivisering inom alla områden, hållbar konsumtion samt gynnande av cirkulära affärsmodeller (det vill säga inte slänga utan reparera, återanvända och i sista skedet återvinna).

Magnus Nilsson

Civ.Ing Maskinteknik

Fotnot: Skriver som privatperson men har anställning på 80 procent vid Arvika Kommun som projektledare i EU-medfinansierade Interregprojekt EcoINSIDE2 för utveckling av Innovationer inom Solenergi och Energisystem vid Glava Energy Center. Driver också ett KRAV-certifierat ekologiskt deltidsjordbruk.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.