SD: Dags att bestämma sig om vindkraften

Debatt
PUBLICERAD:
Sverigedemokraterna tycker det är hög tid för partierna att bestämma sig om vindkraften i Stömne.
Foto: Stena Renewable

Som första parti tog SD Arvika ställning mot ett vindkraftsbruk i Stömne som vi redovisade i en artikel införd i NWT den 30 augusti. Vi påtalade att Arvika kommun har vetorätt. Men de övriga politiska partierna hade då inte tagit ställning i frågan utan istället har vindkraftsbolaget Stena Renewable AB fått fortsätta sin projektering av sitt vindkraftsprojekt. 21 stycken, vilka skulle bli de högsta i sitt slag, med en totalhöjd på 260 meter ställda på högt belägna lägen i Stömnes skog. Jämför med Kaknästornets totalhöjd på 155 m. Så stora vindkraftverk finns inte idag för kommersiell produktion. Endast ett första sådant verk skall nu testköras i Rotterdam för utvärdering för en tänkt kustnära placering. Bolaget lägger ner både tid och pengar på sitt drömprojekt. Dessutom kommer Länsstyrelsen i Örebro göra en noggrann miljökonsekvensutredning, i vilken också ingår utlåtande från hela 70-talet remissinstanser. Detta kommer ta skattemedel i anspråk. Kostnaderna kunde undvikas om Arvika kommun så snabbt som möjligt nyttjar sin vetorätt, om det visar sig att majoriteten säger nej till vindkraftsbruket i Stömne. Det är då det enda vettiga med tanke på respekten för företaget och skattebetalarna. Därmed är det av yttersta vikt att de politiska partierna redovisar sina ställningstaganden snarast, för besked ifall vetorätten skall användas eller ej. Vill majoriteten inte ha vindkraft i Stömne skall vetorätten nyttjas snarast för att inte invagga Stena Renewable AB i falska förhoppningar. Pengar sparas både åt bolaget och Länsstyrelsen.

Vi ger nu en ros till både Miljöpartiet och Moderaterna som har redovisat sina ställningstaganden. De valde också att ta avstånd från vindkraft i Stömne. Det är emellertid förvånande att inte ”Arvikaalliansen” (M, C, L & KD) redovisar ett gemensamt ställningstagande, utan att deras största parti, M, blivit tvungna att redovisa sitt ställningstagande allena. Var är C, L & KD:s ställningstaganden? Kommer dessa partier göra som de styrande S? Det för oss in på politisk flathet, som vi utdelar till de partier som inte redovisar sitt ställningstagande nu.

Arvika kommun har 2011 antagit en tematisk plan för vindkraft som säger att kommunen är positivt inställd till vindkraft i Stömne. I och med att Arvika kommun inte använder sin vetorätt låter de Länsstyrelsen göra sin miljökonsekvensutredning och komma med ett utlåtande. Om detta utlåtande ger klartecken till vindkraft i Stömne kommer de partier som inte tar ställning nu, med stor sannolikhet bara att hänvisa till Länsstyrelsens beslut och kommunens tematiska vindkraftsplan. Detta innebär att de slipper sätta sig in i problematiken och ta ställning i frågan. Oavsett hur partiernas olika politik är utformad, representerar de sina väljare. De får dock inte glömma att partiernas kommunfullmäktigeledamöter i första hand skall värna om samtliga medborgares och hela Arvika kommuns bästa, både på kort och lång sikt. De partier som nu inte visar sitt ställningstagande visar på flathet och nonchalans för kommunens invånare och särskilt de som blir mest berörda av politikernas ställningstaganden.

SD Arvika har i sin avståndstagande artikel i NWT inte uttryckt några åsikter om företaget Stena Renewable. Men slutligen utdelar vi nu ris till företaget Stena Renewable AB, vars enda mål är att tjäna pengar, genom affärsidén att anlägga och driva vindkraftbruk i stor skala.

Peter Zachrisson VD för Stena Renewable väljer nu i desperation att gå in och marknadsföra företagets företagsidé på AN:s insändarsida fredagen den 20 september, vilken är varken etiskt korrekt eller demokratiskt. Zachrisson, som representant för ett företag, tar politisk ställning och kritiserar partier, som inte passar företaget. SD Arvika har överhuvudtaget inte uttalat sig om Zachrissons företag. För Zachrisson handlar det bara om ren profit. För oss lokalpolitiker i Arvika kommun handlar det om något helt annat. Det är att se till Arvika kommuns bästa och kommunens medborgaransvar, att ta beslut som gynnar medborgarna på både kort och lång sikt. Dessa politiska ställningstaganden ska Zachrisson överhuvudtaget inte lägga sig i. Dessutom försöker Zachrisson i sin artikel använda sig av den idag populistiska skrämselpropagandan om klimatkrisen. Zachrisson är ingen klimatexpert utan möjligtvis vindkraftsexpert.

Enligt gårdagens, 2019-09-23, inbjudan från kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Jansson (S), inbjuds samtliga KF-ledamöter till informationsmöte med Stena Renewable före kommunfullmäktigemötet i slutet av oktober. Företaget får därmed chansen att påverka politikerna i närhet till ett eventuellt vetoärende i KF i oktober angående vindkraften. Ett politiskt beslut företaget inte har med att göra.

Det kan väl inte vara så, att socialdemokraterna därmed försöker förhala sitt ställningstagande för att de innerst inne har tagit ställning för vindkraften i Stömne? I så fall skulle det inte förvåna om S uttalar sig, att innan partierna tar ställning skall de först lyssna på Stena Renewables information. Under denna väntan kommer Länsstyrelsen vara tvungen att sätta igång sin miljökonsekvensutredning. Då kommer S även att hävda att det är bättre att invänta Länsstyrelsens utlåtande också.

Nä, hoppas vi har fel! Socialdemokrater visa nu vad ert ställningstagande är!

SD Arvika

Företagare Roger Antonsson

Gruppledare Vindkraftgruppen

Civilingenjör Anders Skogberg

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.