MP: "Ja till vindkraft - men inte i Stömne"

Åsikter
PUBLICERAD:
Klimat- och miljöfrågor hamnar lätt i konflikt med varandra när det gäller stora vindkraftverk, menar MP, som inte vill att man bygger ut vindkraften i Stömne.
Foto: Sofia Bergström
MP Arvika tar härmed offentligt ställning till de planerade vindkraftverken i Stömne.

Vi vill inte prata om en park för det ordet väcker fel associationer.

Vi har inget mot vindkraft som en möjlig alternativ energikälla. Men som med de flesta alternativa omställningsplaner så hamnar klimat- och miljöfrågor i konflikt med varandra. I det här fallet offras ett otroligt fint naturområde, som också är ingångsporten till Glavas naturreservat, för omställningens skull. Se ”Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt” i Kungl.Skogs-och Lantbruksakademiens tidskrift nr 3 2010. Det är förståeligt att alla som berörs av denna planerade etablering av gigantiskt höga vindkraftverk med alla dessa naturförstörande konsekvenser protesterar. Man skulle kunna avfärda de som visar motstånd som bakåtsträvande NIMBY (Not In MY Backyard). Men det är att göra det alldeles för lätt för sig. Det finns nämligen stora problem med vindkraftsanläggningar:

Hela omgivningen blir helt förstört och förvandlas till ett jättestort industriområde.

Vindkraftverk i drift leder till läckage av miljöfarliga ämnen (transmissionsolja, hydraulolja, Bisfenol A - ytskiktet av epoxiplast bryts ned och sprids - Bertil Persson tekn. Dr. docent och fler). Ljudnivåerna påverkar människornas hälsa negativt. Det handlar om buller över 20 Hz och infraljud med frekvenser under 20 Hz, som inte uppfattas med normal hörsel - se Läkartidning 2013 08 06 och Chalmers Pilot Studies från 2018.

Vi frågar var och en: Kan du tänka dig att bo i närheten av dagens höga vindkraftverk, som i det här fallet inte är beprövade än?

Alldeles säkert påverkas människorna, djuren, växterna, naturen i närheten ganska häftigt.

För det intilliggande naturreservatet Glaskogen gäller lag som är skrivna i Miljöbalken som förutsättning för ett reservat, nämligen ”att bevara biologisk mångfald, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, att tillgodose behov av områden för friluftslivet, att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturvärden och att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter”.

Kan lagen uppfyllas med de planerade vindkraftverken alldeles intill reservatet?

Vi i MP Arvika föreslår att vi försöka hitta en annan plats, helst ett gammalt industriområde som redan är förstört.

Sedan har vi andra tankar och frågor kring strävandet efter omställningen till vilket pris som helst: Vill vi verkligen fortsätta göra av med lika mycket eller till och med mer energi i framtiden? I så fall kommer vi att betala stora miljökonsekvenser.

Det är en myt att vi ska kunna klara klimatomställningen och samtidigt fortsätta med vårt extrema elslöseri.

Vi kände till Stömnes naturområde och var på studiebesök och tyckte direkt: Denna välbesökta och mycket uppskattade ingångsporten till reservatet får bara inte förstöras!

Barbara Hinsch, Kristina Nordström, Martin Peters, Anneli Englund, Alina Koltsova, Filip Pontelios i MP Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.