Vakna Edabor!

Insändare
PUBLICERAD:
Adolfsfors skola.
Foto: Lars Swanö

Återigen är skolfrågan på tapeten i Eda.

Kommunen dras med ekonomiska bekymmer och säger sig vilja finna en långvarig och hållbar struktur, detta är naturligtvis en bra och viktig inställning. Ett antal förslag har lagts fram och av dessa så stöds “Förslag 1” av Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. Vad innebär då “Förslag 1”? Fritidsverksamheterna i Skillingmark, Bysjön och Adolfsfors läggs ner. Skolverksamheten F-5 i Adolfsfors läggs liksom högstadiet i Koppom. Detta påverkar naturligtvis alla de barn på nämnda enheter som från sex års ålder nu tvingas till betydligt längre resväg till och från skola/fritids. Det får även stor påverkan rent familjeekonomiskt då de tvingas till långa resvägar för att hämta och lämna. För att inte tala på miljöaspekten i det hela med mer bilkörning/busstransporter. Det kan vara lätt att tro att detta enbart skulle drabba barnen på de nedläggningshotade skolorna, men faktum är att det i stort även påverkar/drabbar ALLA elever i kommunen. Kommunen har redan i dag problem med att besätta lärartjänster med behöriga lärare. Flera av lärarna på de nedläggningshotade skolorna har aviserat att de inte kommer att fortsätta om de tvingas flytta. Klassernas storlek kommer också att öka på de skolor som kommer att finnas kvar, exempelvis kommer klasserna på Gunnarsbyskolan öka till 30 elever/klass. En större ombyggnation/tillbyggnad av samma skola kommer också att krävas. Det kostnadsunderlag som kommunicerats för denna utbyggnad, och uträkningen om hur mycket man kommer att spara, är oerhört vaga. Flera viktiga kostnadsposter saknas och de schablonberäkningar som använts för byggnationen kan starkt ifrågasättas. Om man, som kommunen avser, önskar att få en långsiktig och genomtänkt lösning på skolsituationen bör man åtminstone se till att göra det på ett väl genomarbetat underlag.

Min fråga är nu om detta är vad vi medborgare i kommunen tror kommer gynna våra barns studiegång? Kommer en satsning på att utarma och försvåra boendet på landsbygden gynna kommunens önskan om att få fler arbetsföra att välja att flytta till/stanna i kommunen? Är detta förslag på skolorganisation vad Socialdemokraternas-, Moderaternas-, Liberalernas- och Vänsterpartiets väljare önskade när de valda att stödja dem vid förra valet?

För att öka intäkterna i en kommun krävs fler skattebetalare. Är detta sätt att organisera skolan verkligen rätt väg att gå för en landsbygdskommun? Jag hoppas att fler än jag anser att det finns bättre sätt att locka fler till vår fina kommun än att försämra och försvåra för våra barn.

Ola Nilsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.