Hoppa till huvudinnehållet

Eda fullmäktige klubbade igenom stram budget

Publicerad:
Förutom driftsbudgeten för 2020 fastställde fullmäktig i Eda också en investeringsbudget. Bland annat innehåller den flera takbyten på kommunens fastigheter, däribland Morokulien Infocenter.
Förutom driftsbudgeten för 2020 fastställde fullmäktig i Eda också en investeringsbudget. Bland annat innehåller den flera takbyten på kommunens fastigheter, däribland Morokulien Infocenter. Foto: Kerstin Herö

Eda kommun har fastställt budgeten för 2020. Ett enigt fullmäktige sa ja till kommunstyrelsens förslag som innebär att den kommunala verksamheten fått en budgetram som är anpassad så kommunen ska få ett överskott på 7,8 miljoner kronor nästa år.

Som AN berättat tidigare skulle politikerna i samband med budget även tagit förslag om skolans framtida organisation och vissa besparingsåtgärder. Men de besluten har skjutits upp till efter sommaren.

Budget 2020 ligger på cirka 518 miljoner kronor, det är verksamhetens ekonomiska ram som man har att förhålla sig till. Kommunen får in drygt 524 miljoner via skatteintäkter och generella statsbidrag nästa år. Av budgeten går mest till kommunens två absolut största verksamhetsområden, bildning som ansvarar för skola och förskola och vård och stöd som bland annat har ansvar för äldreomsorg, LSS och socialtjänst.

Bildning får 210 miljoner och vård och stöd 196 miljoner. De två andra ansvarsområdena Kommunledningsstaben och Samhällsbyggnad får vardera 47 miljoner.

Nio miljoner kronor avsätts till kommande lönekostnadsökningar. I övrigt får verksamheterna ingen kompensation för kostnadsökningar. Man får heller inga extra anslag för nya behov, utan allt detta får man hantera ändå i sin budget.

Av resultatet på 7,8 miljoner ska fyra miljoner gå till att återställa tidigare underskott.

Investeringsbudget

Fullmäktige tog också beslut om en investeringsbudget för 2020 på nästan 32 miljoner kronor. Pengarna fördelas på ett 20-tal projekt.

Största enskilda anslaget på fem miljoner kronor går till fortsatt utbyggnad av bredband. Kommunen bygger stamnät på landsbygden som fiberföreningarna kan koppla upp sina lokala nät mot. Meningen är att man ska kunna slutföra alla stamnätssträckor under nästa år.

I investeringsbudgeten finns också avsatt pengar för flera byten av tak som börjar bli gamla och uttjänta. De byggnader som ska få nytt tak är Morokulien infocenter, kommunhuset och en industribyggnad på Strand, Åmotfors. Ett par miljoner är reserverat för varje byggnad.

Nya lokaler

Pengar finns också avsatt till en ny samlingslokal vid Petersborg i Charlottenberg. Det kommunala bostadsbolaget förbereder för att kunna etablera ett trygghetsboende i ett av sina befintliga hyreshus i närheten. Det betyder att man i höst ska börja anpassa fastigheten med bland annat hiss och balkonger . För att ett boende ska få kallas trygghetsboende krävs att det finns gemensamhetslokaler i närområdet för gemensamma aktiviteter och social samvaro. Bostadsbolaget har därför lagt fram önskemål till kommunen om att det ska skapas en ny samlingssal. Den ska även kunna användas av de som bor i kommunens äldreboenden.

Ytterligare investeringar som planeras är inköp av en ny IVPA-bil (I Väntan På Ambulans) vid räddningstjänsten i Charlottenberg. 400 000 till underhåll av gång- och cykelvägar, 300 000 till underhåll av lekplatser och 200 000 till trafiksäkerhets- och andra infrastrukturåtgärder.

Två miljoner finns till en ombyggnad och anpassning av lokaler för rehabenheten i Åmotfors.

Fler ärenden

Fullmäktige godkände också flera andra förslag från kommunstyrelsen. Man beviljade 300 000 kronor till konsulttjänster för att kunna påbörja en förprojektering av ett demensboende i Charlottenberg.

Man avsatte också drygt 400 000 kronor för en anpassning av lokaler på lågstadiet på Hierneskolan i Koppom.

Fullmäktige besvarade två medborgarförslag som gällde önskemål om gatubelysning vid Nolbykorset på riksväg 61 för att öka trafiksäkerheten. Av svaret framgår att kommunen instämmer i att det behövs säkerhetshöjande åtgärder i korsningen. Förvaltningen fick i uppdrag att följa upp ärendet i samband med att Trafikverket gör en åtgärdsvalsstudie för riksväg 61 vilken planeras genomföras under 2020.

Fullmäktige antog också en reviderad taxa för handläggning och tillsyn av försäljning av alkohol och tobaksvaror. Nya avgifter har tillkommit i och med att en ny tobakslag började gälla från och med första juli i år. Numera krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Tidigare fanns det bara en anmälningsplikt.

Artikeltaggar

BudgetarEda kommunPolitik

Så här jobbar Arvika Nyheter med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.