“Dags att oppositionen tar sitt ansvar”

Insändare
PUBLICERAD:
Anders Skogberg, gruppledare SD i Arvika
Foto: Jonas Klint
Förtydligande om Överförmyndarnämnden och 400 miljoner skäl mot en ny högstadieskola.

Redan på kommunfullmäktigemötet den 27 november ifjol motsatte sig SD utnämningen av Håkan Jivesand till ordförande av Överförmyndarnämnden i ytterligare fyra år. Ett rent medborgaransvar. Samtliga partiers gruppledare var innan mötet informerade om detta och skälet till det. Notera att ändå tyckte samtliga partier, inklusive Moderaterna, att Håkan Jivesand var ett bra val i och med de sa ja till utnämningen på kommunfullmäktigemötet. SD var de enda som rakryggade tog strid och slutligen reserverade oss mot beslutet. Moderaterna håller med oss nu och det är bra, men då det gällde i kommunfullmäktige i höstas lös de med sin frånvaro. Svagt!

Att den njugga oppositionssamverkan Alliansen med Moderaterna i spetsen också blåste SD på en styrelseplats i AK moderbolag ASAB var inte heller speciellt trovärdigt. Ärendet ligger nu i Förvaltningsrätten.

Nu förväntar vi oss att Alliansen med Moderaterna i spetsen kraftfullt börjar ta sitt ansvar för Arvika kommun och medborgarna. Centern och Moderaterna var de enda Allianspartierna som inte ville se en ny högstadieskola, sko(l)hornsnedträngd mitt inne i Arvika, Vilket SD var enig med dem om.

Höga lån

Nu är läget annorlunda. Då Arvika kommun redan har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge ska inte politikerna ta ett beslut, att bygga en högstadieskola för omkring 400 miljoner kronor som gör att Arvika kommun måste låna hundratals miljoner ytterligare. Arvika kommun kommer därmed bli en av kommunerna som får störst skuld per invånare av alla kommuner i Sverige. Det är inte att ta ansvar för varken Arvika kommun eller kommande generationer. Nu är det bara ”en knapptryckning” från att kommunfullmäktige säger ja till entreprenören Sernekes offert. SD kommer återigen att ta ansvar för medborgarna och kommande generationer och rösta nej. Om byggnationen ändå går igenom reserverar vi oss mot beslutet. Vi SD:are vill kunna se våra kommande generationer i ögonen.

Nu förväntar vi oss att hela Alliansen börjar ta sitt ansvar som opposition, börjar stötta och samarbeta med SD, såsom det fungerar i flera andra kommuner. Nu hjälps vi åt och sätter stopp för en ekonomiskt ruinerande och i många meningar korkad byggnation.

Vem ska betala?

Om Alliansen ändå väljer att inte stötta oss, kräver SD att de snarast redovisar varför de stöttar byggnationen med avseende på hur byggnationen ska bekostas. Då talar vi inte om själva lånen utan vem/vilka som ska betala lånen, amorteringar och räntor!

Sedan funderar vi om verkligen MP och V kan redovisa hur de tar ekonomiskt ansvar. Vi förväntar oss en ekonomisk redovisning för sitt ställningstagande i frågan, men de är en svans till de styrande S då det gäller Arvika kommuns ekonomi.

Ett rejält oppositionsparti som vill alla kommuninvånarnas bästa

Sverigedemokraterna

Anders Skogberg

Civilingenjör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.