• idag
  5 juni
  13°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.6 mm
 • lördag
  6 juni
  12°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   5.6 mm
 • söndag
  7 juni
  15°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  8 juni
  18°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  9 juni
  19°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Stömne är inte Rotterdam

Insändare
PUBLICERAD:
I bland annat tidningen Ny Teknik uppmärksammades nyligen att världens högsta vindkraftverk i sommar ska byggas i Rotterdam i Holland.

Det handlar om ett vindkraftverk med en totalhöjd på 260 meter. Något så högt vindkraftverk har aldrig byggts någonstans i världen. Det handlar alltså om ETT enda vindkraftverk, vilket ska placeras i ett redan hårt exploaterat hamnområde i miljonstaden Rotterdam, långt från såväl natur som bostäder.

I idyllen Stömne och på gränsen till unika Glaskogens naturreservat vill Stena Renewable AB bygga 21 stycken (!) ännu högre vindkraftverk, på upp till 280 meter. Kan någon tycka att detta låter rimligt?

Förutom själva vindkraftverken skulle en sådan storskalig exploatering även innebära omfattande sprängningar för breda vägar, stora permanenta grusade montageplatser, betongfundament, transformatorstationer och kraftledningar i den otroligt fina naturen. Miljön skulle helt fördärvas och då inte bara inom själva projektområdet, utan inom stora delar av Glaskogen - riksintresse för friluftsliv - och vida omkring i övrigt. Naturligtvis skulle ett genomförande av detta extrema vindkraftsprojekt vara förödande för besöksnäringen och naturturismen i bland annat Glaskogen, Stömne och Sölje. Projektet skulle inte ge några som helst permanenta arbetstillfällen.

Väldigt viktigt att notera nu är att projektet inte heller skulle ge några som helst intäkter till Arvika kommun. Den så kallade vindkraftpremie som infördes 2017, vilken innebar att de kommuner som accepterade mest ny vindkraft fick dela på ett statlig premie, kommer inte att betalas ut framöver. Detta efter näringsutskottets betänkande och riksdagens antagande av nu gällande statsbudget i december. Arvika kommun har därför inget ekonomiskt att vinna på projektet. Det blir enbart negativa konsekvenser för natur, friluftsliv, besöksnäringen och medborgarna.

Det är därför dags för Arvikas politiska ledning att säga nej till vindkraftsexploatering i Stömne och utnyttja den kommunala vetorätten för att stoppa projektet!

Ragnar Uppström

civilingenjör inom energiteknik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.