• idag
  29 maj
  16°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  30 maj
  22°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  24°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  1 juni
  26°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  2 juni
  25°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

“Utred verksamheten hos Överförmyndaren”

Åsikter
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
“Tillsätt en haverikommision/utredning av en extern, oberoende advokatbyrå“, skriver Tom Åhrén
Foto: Naina Helén Jåma/TT
Överförmyndarverksamheten i Arvika synes inte ha fungerat lagenligt på många år, vilket framkommit i Länsstyrelsens tillsynsrapporter.

Tack vare advokat Stefan Liliebäcks stämning av kommunen och Arvika Nyheters fördjupade granskning börjar vi nu ana vidden av den nonchalans med vilken denna för svaga människor så viktiga verksamhet bedrivits.

I AN´s reportage fredagen den 15 februari hävdar ordföranden i Överförmyndar-nämnden, på reporterns fråga om en haverikommission behövs, vilket Stefan Liliebäck krävt, att ”...vi är ganska på det klara med grundproblematiken: bemanningen och kompetensförsörjning.”

Då undrar jag om han syftar på Överförmyndarens kansli eller på nämnden.

I nämnden har sedan 2011, och säkert i alla tider, suttit såväl kommunalråd ( Claes Pettersson 2011-2012) som ledande politiker från flera politiska partier.

Enligt handlingar från Länsstyrelsen har den framfört allvarlig kritik mot nämnden i tio år (eller mer? Denna kritik har nämndens ledamöter tagit del av.

Ledande politiker

Nuvarande ordförande i nämnden uppger att han begärt förstärkt bemanning av kansliet, men att kommunfullmäktige inte ansett det vara prioriterat. Alltså lägger han ansvaret ytterst på fullmäktige. Vilka var då de i fullmäktige som skulle fattat besluten om ökade resurser? Jo, bland andra, de ledande politiker som även satt i Överförmyndarnämnden och som således hade förstahandsinformationen om Länsstyrelsens rapporter !

Anmärkningsvärt

Eftersom liknande kritik mot överförmyndare och gode män varit känd länge, även från andra delar av Sverige, framstår det som än mer anmärkningsvärt att denna skandal har kunnat fortgå så länge i Arvika. Det går inte för nämnden att skylla på delegationsordningen att den inte fått den information från kansliet som skulle uppenbarat missförhållandena.

Som nuvarande ordförande enligt AN säger: ”De rapporterar till oss utifrån den delegationsordning som finns och det vi vill ha rapporter om (min kursivering)”.

Alltså inga rapporter efterfrågade om det som nämnden inte ville höra?Delegationsordningar kan väl ändras om man misstänker att de inte fungerar?

Inte ensam

Stefan Liliebäcks klient är garanterat inte ensam om att ha lidit ekonomisk skada. Utan en grundlig utredning finns misstanke om att fler, under många år, kan ha drabbats allvarligt.

Det räcker inte med att vända blad.

Tillsätt en haverikommision/utredning av en extern, oberoende advokatbyrå.

Tom Åhrén

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.