Tillsätt en haverikommission

Insändare
PUBLICERAD:
Ska Arvika kommun utge ekonomisk kompensation till de som drabbats av överförmyndarnämnden? frågar sig Stefan Liliebäck.
Foto: Hans-Åke Henriksson
Det är bra att Arvika Nyheter granskar överförmyndarnämnden i Arvika.

Vad som hittills framkommit under granskningen utgör en praktskandal av stora mått och det är beklämmande att ansvariga befattningshavare verkar ha negligerat den skarpa kritik som genomgående under lång tid kommit från tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen i Dalarna, och i stället fortsatt med galenskapen som om ingenting hänt. Överförmyndarnämnden är knuten till kommunfullmäktige och det är fullt befogat att ställa frågan varför inte kommunfullmäktige slagit näven i bordet och verkat för en bättring. Kan det bero på att majoriteten i kommunfullmäktige och överförmyndarnämndens ordförande har samma partibok? I så fall är det bedrövligt!

En haverikommission måste tillsättas som går till botten med de grava missförhållanden som under decennier förekommit hos överförmyndarnämnden i Arvika. Varför inte likt Svenska Akademien anlita en större advokatbyrå från Stockholm med uppdrag att göra revision?

Det senaste tillsynsprotokollet från tillsynsmyndigheten innehåller fortsatt grava anmärkningar mot överförmyndarnämnden samt även en så pass ovanlig åtgärd som att tillsynsmyndigheten lämnat rekommendation till Arvika kommun att i flera konstaterade fall lämna ekonomisk kompensation till personer som drabbats av överförmyndarnämndens inkompetenta handläggning. I något fall kan det röra sig om kompensation på bortemot en halv miljon kronor. Det finns också anledning att anta att det finns ett enormt mörkertal innebärande att det antagligen finns en latent last för Arvika kommun att utge ekonomisk kompensation till drabbade med mycket höga belopp.

Behovet av en revision och frågan om ekonomisk kompensation har inte alls kommenterats från Arvika kommuns sida under den hittillsvarande granskning som Arvika Nyheter gjort. Jag ställer därför frågan om Arvika kommun är beredd att göra en genomgripande revision av överförmyndarnämndens verksamhet genom försorg av någon utomstående samt att lyda tillsynsmyndighetens rekommendation och utge ekonomisk kompensation till drabbade. Svar förväntas i denna tidning.

Det räcker inte med att be om ursäkt och att göra en pudel.

Stefan Liliebäck

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.