Arvikas stadskärna i centrum för Arvikas utveckling

Debatt
PUBLICERAD:
Maria Frisk, Fastighetsägarna Värmland, Ida Svensson, samhällsbyggnadschef i Arvika kommun och Jessica Carlsson, centrumutvecklare på Aktiva Arvika, håller med Anders Tväråna att Arvikas utvecklingspotential finns i innerstaden. Men hamnområdet erbjuder fantastiska möjligheter, och kan göra Arvika ännu mer attraktivt, menar de.
Foto: Kerstin Herö

Anders Tväråna skriver en debattartikel i Arvika Nyheter den 4 februari om att Arvikas utvecklingspotential finns i innerstaden. Vi kan bara hålla med, och vill gärna berätta om och ha en dialog kring det vi jobbar med som rör just stadskärnan.

”Etableringsort Arvika” är ett gemensamt projekt som syftar till att stärka Arvika centrum där lokala fastighetsägare, Arvika kommun, centrumföreningen Aktiva Arvika och Fastighetsägarna tillsammans jobbar för att Arvika centrum ska fortsätta vara attraktivt och att det ska finnas en vilja från näringsidkare att ha kvar och utveckla sin verksamhet här och även att fler verksamheter ska upptäcka fördelarna med att etablera i Arvika.

En stark stadskärna är viktigt ur flera aspekter, det är i många fall kommunens ansikte utåt och kan avgöra om staden är attraktiv att bo och verka i – för invånare, besökare, företag och potentiell arbetskraft. Att aktivt jobba med stadsutveckling och stadskärnans attraktivitet är viktigt för alla städer och där är en långsiktig samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare central. I vårt gemensamma projekt försöker vi möta utmaningarna och förändringarna så att de faller ut till vår fördel.

Vi kan konstatera att handeln är i en omställningsfas. Gränserna mellan e-handel och fysisk handel suddas ut. Det går inte längre att betrakta e-handel och fysisk handel som två separata försäljningskanaler. Handel är fortsatt en stor besöksanledning i staden men fika och service blir allt viktigare. I de flesta stadskärnor har café- och restaurangbranschen en stor tillväxt. Det finns ett förändrat konsumtionsbeteende där människor investerar mer i sig själva och där stadskärnan får en allt större roll som mötesplats.

Arvika har fantastiska möjligheter. En stad vid vattnet med kvarterstruktur i mänsklig skala som automatiskt har den där mysiga känslan som så många andra städer jobbar hårt för att åstadkomma. När nu också översvämningsrisken har hanterats finns förutsättningar för att utveckla platser som tidigare legat i riskområde för exploatering, där hamnen är ett fokusområde.

Hamnområdet ska utvecklas och göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter för näringsliv, boende, kultur, föreningsliv och kreativitet. Området ska också komplettera staden i strävan efter att skapa en trygg, säker och hållbar livsmiljö. Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och synpunkterna kommer nu att sammanställas och bearbetas in i ett nytt förslag som antas i kommunfullmäktige efter utställning. Kostnader för marksanering är under utredning.

Under 2019 genomförs flera investeringsprojekt i hamnen, i syfte att göra området mer tillgängligt och levande för Arvikaborna. Kommunen bygger beachvolleybollplan, skateramp och en cykelpark som ska bli ett positivt tillskott till aktivitet och rörelse. Under kommande två år finns investeringsmedel tilldelade för att utföra fler åtgärder som ska göra hamnområdet trevligt och attraktivt att vistas i, samt för upprustning av kajerna. När hamnområdet är exploaterat, oavsett i vilken utsträckning, är målsättningen att det ska ha en naturlig koppling till befintlig stadskärna och vara en trygg och hållbar plats att leva, bo och röra sig i.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Ida Svensson

Samhällsbyggnadschef, Arvika kommun

Jessica Carlsson

Centrumutvecklare, Aktiva Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.