Svårbegripliga byggnadsregler

Insändare
PUBLICERAD:
Hur farligt skulle det vara med en ny ”vinstig” på utsidan av järnvägsbanken jämfört med att timmertåg och andra godståg nu passerar innerstan och stationens perronger i motorvägshastighet? frågar sig insändarskribenten i en slutkommentar i frågan.
Foto: Hans-Åke Henriksson
Tack Josefin Andersson för din utförliga redovisning av reglerna för bryggpromenaden. Alltid trevligt att få fakta från någon som kan bakgrunden i frågor som tas upp på insändarsidan. Projekteringen enligt Anderssons redovisning visar tydligt att de som är inkopplade på bryggprojektet får arbeta med händerna bakbundna av regelverket.

Regelverket i sig kan framkalla lite funderingar, hur farligt skulle det vara med en ny ”vinstig” på utsidan av järnvägsbanken jämfört med att timmertåg och andra godståg nu passerar innerstan och stationens perronger i motorvägshastighet? Vi får också hoppas att ett eventuellt urspårat tåg inte hamnar på insidan av järnvägsbanken eller ”sprutar” timmerstockar långt ut i Kyrkviken över en ny bryggpromenad!

Beträffande reningsanläggningen så förmodar jag att det öppna vattnet som nämns gäller inloppet till Kattviken? Det måste gå att lösa med trumma/bro eller annat, gamla ”katthålet” är inte speciellt brett så en likartad eller större öppning skulle väl inte vara så svår att åstadkomma. Går det att bygga en damm över sundet och säkerställa vattencirkulationen så bör inte detta vara olösligt?

Sammanfattande sensmoral av ovanstående får bli; icke endast herrans vägar äro outgrundliga utan så ock regelmakarnas. Men regler måste naturligtvis följas. Trots juridisk motvind får vi hoppas att det går att åstadkomma någon bra lösning. En sådan är väl att göra som många badplatser och andra anläggningar vilka förvarar sina flytbryggor på land under vintern.

Göran Olofsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.