Flytbrygga – ett fantastiskt tillskott

Åsikter
PUBLICERAD:
Josefin Andersson från Teknik i Väst AB svarar Göras Olofsson på insändaren angående bryggplanerna i Kyrkviken.
Foto: Hans-Åke Henriksson
Tack Göran Olofsson för insändaren angående bryggplanerna i Kyrkviken och ursäkta dröjsmål med svar.

Just nu pågår en isutredning där Arvika kommun utreder förutsättningar för att anlägga en flytbrygga från Hamnplan till Sågudden i samband med anläggandet av en skärmbassäng som renar utflödet från Kattviken från fosfor. Isutredningen innebär att reglar i trä har placerats ut vid den planerade sträckningen av flytbryggan med förhoppningen att kunna utreda hur isen beter sig.

Kommunen delar Göran Olofssons inställning om att det är viktigt att utreda riskerna kopplade till projektet genom att undersöka naturens inverkan på en eventuell flytbrygga, särskilt med tanke på tidigare byggnationer som inte klarat av isens påfrestningar.

I insändaren föreslås istället för flytbryggan ett promenadstråk på utsidan av järnvägsbankens södra sida liknande det som finns i dagsläget på insidan av järnvägens norra sida vid Kattviken. Det är dessvärre inte möjligt att anlägga en sådan konstruktion på grund av dagens gällande krav för säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg. Reningsanläggningen, i form av en skärmbassäng, som planeras i samma projekt är inte heller genomförbar med en fast konstruktion då skärmbassängen kräver öppet vatten.

Om en flytbrygga blir verklighet skulle den innebära ett fantastiskt tillskott för Arvika och ge möjlighet till fina promenader, fiske och sittplatser i söderläge med vy över vackra Kyrkviken, samtidigt som skärmbassängen skulle bidra till en bättre vattenkvalitet.

Josefin Andersson

Utredningsingenjör Teknik i Väst AB på uppdrag av Arvika kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.