Det behövs bättre stöd för hemmasittande elever

Insändare
PUBLICERAD:
“Det var aldrig tanken med skollagen från 2011 att alla elever skulle inkluderas i samma klassrum” skriver tre företrädare för Moderaterna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Över 5000 elever sitter i dag hemma istället för att gå till skolan som de borde. Det är inte så vi bygger en bra start i livet för alla barn i samhället. En god skolgång är avgörande för att rusta våra barn med de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sig i livet.

I höstas uppmärksammade Kalla Fakta de över 5000 hemmasittande elever som inte får den undervisning de har rätt till. Det är framför allt barn med olika diagnoser och särskilda behov som inte får det stöd de behöver. Istället blir de helt utan undervisning. Sveket från vuxenvärlden över att redan som åtta- eller tolvåring bli ställd vid sidan av får förödande konsekvenser.

Det var aldrig tanken med skollagen från 2011 att alla elever skulle inkluderas i samma klassrum. Tvärtom behöver det finnas flexibilitet för rektorer och lärare för att ge elever den undervisning och det stöd varje elev behöver.

Skolnärvaroteam

I Arvika finns ett kommunövergripande skolnärvaroteam som hjälper skolorna i deras arbete med elever som riskerar att hamna i långvarig skolfrånvaro. Man stödjer och handleder skolornas ordinarie elevhälsoteam och lärare samt arbetar med eleverna som hamnat i långvarig skolfrånvaro. Skolnärvaroteamet består av en specialpedagog och en lärare och man har möjlighet att få förstärkning av andra elevhälsokompetenser när det behövs. I skolan arbetar man på flera olika sätt för att möta behoven hos dessa elever. Det kan handla om att anpassa den ordinarie undervisningen, anpassa studiegångar eller att ge stöd genom särskilda undervisningsgrupper. Allt detta är i grunden bra. Men det krävs förändringar på statlig nivå för att komma till rätta med problemet. Lärarutbildningen måste uppdateras så att alla lärare har kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Specialundervisning ska bedrivas av speciallärare, men grundläggande kompetens är ett minimum för att alla lärare ska kunna identifiera elevers behov och utmaningar.

Snabb hantering

Vi måste även ställa krav på att frånvaro hanteras från första timmen för att inte elever ska bli hemmasittande. Kalla Fakta lyfter fram elever med diagnos, men gruppen hemmasittare är mycket större än så. Gemensamt för alla är dock att frånvaron behöver stoppas från första timme – oavsett varför en elev börjar falla ifrån. Att som idag, skjuta problem framför sig, gör dem bara större. Redan för två år sedan överlämnades en statlig utredning kring hemmasittande elever, som konstatera just detta. Ändå har den rödgröna regeringen inte tagit tag i frågan. Två år har gått utan att tillräckliga reformer genomförts. Tvärtom, senast i maj röstade regeringspartierna tyvärr emot nödvändiga förslag som stärker elevernas närvaro i skolan.

Det är inte en acceptabel utveckling att tusentals elever ställs vid sidan av. Skolan ska möjliggöra livsdrömmar, inte grusa dem. Det behövs en ny regering för att utvecklingen ska vändas.

Erik Bengtzboe (M), utbildningspolitisk talesperson

Pål Jonson (M), riksdagsledamot för Värmland

Kristina Bengtsson Nilsson (M), Oppositionsråd i Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.