Låt #metoo-uppropen fortsätta ljuda!

Debatt
PUBLICERAD:
FI:s kampanj pågår mellan den 8-25 november och avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Foto: Anders Wiklund/TT
För ett år sedan bröt #metoo tystnaden kring sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter.

8 november var #tystnadtagning först ut bland en lång rad av upprop som synliggjorde mäns våld mot kvinnor. Feministiskt initiativ gör därför 8 november till startdatum för vår nationella kampanj för att uppmärksamma att vi fortfarande inte nått målen om jämställdhet som innebär att vi alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma våra egna liv och samhället. Att vi alla, oavsett kön, ska ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi har alla rätt att ta plats i våra liv, i våra kroppar och i samhället! Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor.

Vår kampanj pågår mellan den 8-25 november och avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi vill synliggöra att det handlar om våld som sker mot kvinnor, varje dag, i vardagen, i hemmen, i det offentliga, och att dessa problem har feministiska lösningar.

Kommunen har ett stort ansvar för allas lika rätt till ett liv fritt från våld och trakasserier. Fi Arvika hade stort stöd för att driva dessa frågor i kommunen, men tyvärr räckte det inte ända fram. Det ställer krav på de partier som nu startar sitt nya arbete i fullmäktige, och vi är glada att det redan sker vissa framsteg på området, som att Vänsterpartiet har fått igenom sitt krav på att anställa en jämställdhetssamordnare i kommunen. Följande förslag på feministisk politik som svarar på #metoo-uppropen vill vi skicka med de som nu representerar arvikaborna i fullmäktige:

- Kompetensutveckling om jämställdhet, normkritik, våld och förtryck i namn av heder inom kommunens alla verksamheter

- Stärk förskola och skola i uppdraget att arbeta mot stereotypa uppfattningar om kön och könsroller – det leder till mindre våld

- Satsning på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning av hög kvalitet i skolorna

- Långsiktigt och stabilt stöd till kvinnojouren och tjejjouren

- Erbjud stöd till idrottsföreningar att motverka machokulturen, och låt krav på att arbeta jämställt genomsyra riktlinjer för kommunalt stöd

- Anslut Arvika fastighets AB till Huskurage - ett verktyg för grannar att våga agera när de upplever oro för att grannen utsätts för våld eller att barn far illa

#metoo-uppropen visade oss hur alltför ofta, hot, våld, trakasserier, sexism, rasism, listan kan göras lång, begränsar stora delar av vår befolkning. Detta är oacceptabelt. Vi kan alla skapa förändring tillsammans, i skolan, på arbetsplatsen, i kompisgänget, genom att synliggöra och säga ifrån. Men för ett samhälle där alla kan känna sig trygga, krävs kunskap och en kraftfull politik. Låt därför #metoo-uppropen fortsätta ljuda, och bli en del av förändringen genom att söka feministiska lösningar tillsammans.

Feministiskt initiativ Arvika: Sara Falkstad Niklas Nord Anneli Eriksson My Nilzén Anna Elgh Anna Feucht Lisa Lyckborn Thea Lövgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.